HUBS / PROJEKTY / 3. PROJEKT KONCEPCYJNY

3. PROJEKT KONCEPCYJNY

INFORMACJE

RODZAJ:

MIESZKAŃCY:

POWIERZCHNIA:

DZIAŁANIE:

LOKALIZACJA:

DODATKOWE INFORMACJE:

OPIS PROJEKTU

To model 3D wnętrza. Na tym etapie zastanawiamy się nad wszystkimi możliwymi i najlepszymi rozwiązaniami funkcjonalnymi wnętrza: jakie funkcje spełniają pojedyncze pomieszczenia, jak się przenikają, jakie są upodobania domowników itp. Na tym etapie przedstawiamy wszystkie logiczne rozwiązania.