HUBS / PROJEKTY / 2. INWENTARYZACJA

2. INWENTARYZACJA

INFORMACJE

RODZAJ:

MIESZKAŃCY:

POWIERZCHNIA:

DZIAŁANIE:

LOKALIZACJA:

DODATKOWE INFORMACJE:

OPIS PROJEKTU

Dokonujemy dokładnych pomiarów wnętrza przed przystąpieniem do prac. Jeśli inwentaryzacja jest w trakcierealizacji, pracujemy na rysunkach dostarczonych przez Klienta, a w późniejszym etapie wykonujemy inwentaryzację.